Fördjupningsforum i svenska – hur arbetar vi med skönlitteratur?

Den 28 november 2016 föreläser jag återigen på Lärarfortbildnings Fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska. Denna gång tillsammans med Jenny Edvardsson och Martin Ahlstedt – spännande! Temat i år är: Hur arbetar vi med skönlitteratur under gymnasiets tre svenskkurser? Så här beskriver Lärarfortbildning konferensen: Skärmavbild 2016-06-16 kl. 19.36.52

De tre svenskkurserna på gymnasiet ställer höga krav på elevernas läsning och förmåga att ta till sig och kunna analysera skönlitteratur. Tiden som läggs ut på kurserna är knapp och eleverna är ofta jämförelsevis ovana vid att läsa längre texter. Vissa elever uttrycker direkt motstånd mot läsningen. Dagens snabba informationssamhälle förstärker delvis dessa negativa attityder.

Som en motpol till detta höjs dock röster för att böcker och läsning är viktigare än någonsin. Många lärare jobbar hårt med att hitta metoder för att uppgradera skönlitteraturen och ge den ordentligt utrymme i svenskkurserna. Valet av texter och arbetet med dem blir en viktig didaktisk fråga som diskuteras i olika forum. Vilka texter ska vi läsa och hur kan vi arbeta med läsningen i klassrummet för att uppnå de högt uppställda målen samtidigt som våra elever kan känna att det är meningsfullt?

Denna konferens vänder sig både till dig som vill få en djupare förståelse för skön-litteraturens utmaningar och betydelse och till dig som vill ha tillgång till fler konkreta metoder i klassrummet.

Läs gärna mer och boka här!