Fortbildning för dig som är gymnasielärare i svenska

Den 30 januari 2017 föreläser jag på Skolportens konferens för svensklärare. Här hittar du programmet för konferensen som pågår i dagarna två. Konferensen innehåller bland annat det här:

Vetenskapliga perspektiv och praktiska exempel på vetenskapligt skrivande
Att skapa skönlitterärt läsande elever – framgångsfaktorer och utmaningar
Kreativ grammatikundervisning med glädje i fokus
Att skapa källkritiska elever – ta demokratiuppdraget på allvar
Litterär kanon – ett bidrag till svenskundervisningen?
Retorikens kraft – förmågan att argumentera och påverka
Nya infallsvinklar i litteraturens historia

Min uppgift är att tala om hur vi gymnasielärare kan undervisa i vetenskapligt skrivande. Så här beskrivs föreläsningen:

13.20 Att undervisa i vetenskapligt skrivande
Det vetenskapliga skrivandet spelar en betydelsefull roll i gymnasiesvenskan och ställer stora krav på elevernas läsande och skrivande. Det innebär också utmaningar för svensklärare då förutsättningar behöver skapas för alla elever att utvecklas i undervisningen.

Föreläsningen tar ett helhetsgrepp om det vetenskapliga skrivandet ur ett skolperspektiv såväl som ur ett svensklärarperspektiv. Du får ta del av praktiska erfarenheter och framgångsfaktorer direkt från klassrummet. 

Hur kan vi arbeta för att utveckla elevernas skrivande i gymnasieskolan?
Hur kan undervisningen organiseras rent praktiskt i klassrummet?
Hur kan vi skapa övningar som engagerar och utvecklar alla?

Åsa Edenfeldt, lärare i svenska och psykologi på Täby Enskilda Gymnasium. Bloggare på www.strategierforlarande.se och författare till boken Läskompetens – lässtrategier för gymnasiets svenskkurser.