Auskultationer

Varje läsår, oftast på våren, auskulterar lärare på Täby Enskilda gymnasium hos varandra. Det har vi gjort i många år nu och oftast är det programcheferna som delar upp lärarna i par, och bestämmer vem som ska auskultera hos vem. Efter att vi tidigare har auskulterat hos lärare som arbetar inom samma program, har vi nu under två år auskulterat programöverskridande, vilket har resulterat i att jag förra året besökte, och fick besök av, en lärare i ekonomiämnen och en lärare i mediaämnen. Det finns en poäng med båda varianterna tycker jag, och eftersom vi har gjort detta ett tag nu kändes det bra med variation.

Varje auskultation brukar vara i 30-60 minuter lång. En sak som vi har förändrat till det bättre över åren är att vi har blivit mer specifika i vad vi fokuserar på under auskultationerna. Jag tycker att det är positivt att ha en tydlig ingång i besöken, eftersom samtalen efteråt på detta vis blir konkreta och fokuserade. Vi har bland annat haft följande teman på våra auskultationer:

Ledarskap i fokus. Detta år diskuterade vi lärarens ledarroll och frågorna vi hade med oss till besöken var i viss utsträckning baserade på Lorraine Monroes bok Våga leda i skolan.

Återkoppling och bedömning. I samband med förra lärårets tema läste och diskuterade alla lärare kapitlet om återkoppling i Hatties Synligt lärande för lärare.  Jag vill minnas att alla läste kapitlet inför ett programrådsmöte och att vi inför detta möte formulerade frågor och funderingar som vi sedan hade som utgångspunkt för en diskussion. I samband med detta övergripande tema kunde vi  i auskultationsparen bestämma oss för att fokusera på ett av följande fyra påståenden: 

Bedömning är ett sätt för läraren att få återkoppling på undervisningen, så att läraren modifierar, stärker eller ändrar sin undervisning.

Misstag är spännande, eftersom de visar en spänning mellan vad vi vet nu och vad vi skulle kunna veta.” “Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar!”

Den snabba återkopplingen ger elever och lärare information om vad som blir nästa steg, i lärandet och i utvecklingen av undervisningen.

Elevens reflektion kring sitt eget lärande är ett effektivt verktyg för att nå goda resultat.

– Återkopplingen i klassrummet. Detta har varit temat för läsåret 2014/2015 och i år var förstelärarna med och diskuterade upplägget av auskultationerna. I samband med detta bestämde vi oss för att fördjupa och vidareutveckla förra årets tema som var återkoppling och bedömning, och denna gång blev temat ”återkopplingen i klassrummet”. Vi utgick ifrån kapitel nio i Helena Wallbergs Formativ bedömning i praktiken. Från förmedling till förståelse. Följande blev fokus för diskussionerna:

Så arbetar jag med framåtsyftande återkoppling under min lektion. Vilken effekt får det? För eleverna, för mig, för…

Skärmavbild 2015-02-28 kl. 17.38.44Det som är positivt med auskultationerna är dels att jag får titta in en annan lärares klassrum och diskutera pedagogik och undervisning på ett jämlikt sätt, dels att det är en chans för alla lärare att reflektera över och granska sin egen undervisning. Jag har nämnt tidigare i den här bloggen att jag tycker att jag lär mig och utvecklas när jag skriver om undervisningen, och auskultationerna ger samma möjlighet. Jag sätter ord på och förklarar hur jag tänker kring något, och kan också formulera frågor utifrån min egen eller någon annans undervisning, och detta blir ett lärande i sig. Det är viktigt att komma ihåg att ett besök på 30 minuter inte ger en helhetsbild av en lärares undervisning, och därför kan det vara bra att i samband med auskultationerna gå igenom planeringen för tiden före och efter besöket för att få syn på helhetsstrukturen i undervisningen.

För att auskultationer ska bli givande är det efterföljande samtalet viktigt, och jag tror att det är bra att ha ramar för hur detta ska se ut. Har man dessutom gjort en gemensam läsning av ett kapitel eller en bok i förväg, blir samtalen ofta kvalitativa och framtåsyftande. Vi har i våra samtal utgått ifrån bland annat ”two stars and a wish”, men också frågorna: Var befinner jag mig nu? Vilket blir mitt nästa steg efter auskultationen? Jag gillar ”jag-formuleringen” här eftersom den signalerar att det är jag själv som formulerar mitt nästa steg, snarare att någon annan kommer med ett recept eller färdigt förslag. Dokumentationen är viktig och eftersom vi arbetar i google drive är detta otroligt smidigt, eftersom flera lärare kan dela samma dokument och fylla på efterhand.

Personligen anser jag att avgränsningen i tid och läsning är viktig. Besöken är korta (max en timme) så att varje lärare hinner med dem. Vi har ett tydligt slutdatum – ofta en månad. Under denna tid ska lärarna hinna genomföra besöken men också också hinna med att samtala efteråt. Om man vill stärka lärandet i hela kollegiet tror jag det är bra att alla läser något gemensamt i samband med fortbildningen, och då har ett kapitel istället för en hel bok fungerat bra. Jag tycker också att fördjupningen är värdefull. Om man som skola flackar för mycket från det ena till det andra, tror jag det finns en risk att förändringen inte sker på djupet.

Åsa Edenfeldt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s