Mall för att skapa lärloggar i google drive

I förra veckan skrev jag ett inlägg om hur viktiga elevernas reflektioner är för deras egna lärande och hur jag kan använda dessa som underlag för att planera den fortsatta undervisningen. Många tidigare inlägg har också handlat om samma ämne. Här tänkte jag nu dela med mig av en mall och hur vi startar upp […]

Läs mer

Om dela-kulturen på vår skola

När jag är ute och föreläser kring läsförståelse, språkutvecklande undervisning eller vetenskapligt skrivande återkommer jag ofta till den så kallade dela-kulturen på vår skola, eftersom jag i externa föreläsningssammanhang gärna vill betona vilken framgångsfaktor den har varit. Jag tycker nämligen vår skola i allra högsta grad präglas av en stark dela-kultur och vid varje läsårsstart […]

Läs mer

Kick-off och ett läsår med fokus på reflektion och kommunikation

På vår skola har vi precis varit iväg på kick-off och förhoppningsvis mjukstartat lite och välkomnat såväl nya som gamla lärare. Förutom att vi hade fokus på att ha roligt tillsammans och lära känna varandra så arbetade vi med temat reflektion och kommunikation, vilket vi kommer att ha extra fokus på detta läsår. Ett uppskattat upplägg […]

Läs mer

Årets debutant 2016

I måndags nåddes jag av nyheten att Sveriges Läromedelförfattares Förbund har utsett mig till årets läromedelsdebutant. Jag har vunnit priset Lärkungen 2016 för min bok Läskompetens. Vilken ära! Jag är så glad och tacksam för att mitt arbete med att stärka ungdomars läsförståelse uppmärksammas, eftersom det riktar fokus mot en central aspekt av elevers lärande […]

Läs mer

Låt detta läsår bli ett språkutvecklande läsår!

Jag är precis hemkommen från Gislaved kommun där jag tillsammans med andra lärare har föreläst och haft workshop kring språkutvecklande undervisning. Gislaved kommun har vid den här läsårsstarten satsat stort och ordnat en utbildning för kommunens grundskolelärare i olika stadier – inklusive högstadielärarna. Detta blir startskottet för ett fortsatt kollegialt lärande kring läsförståelse och språkutveckling […]

Läs mer

Terminsstart och nya utmaningar!

Hej och god terminsstart! Hoppas att du har haft en fin sommar! Nu är det dags att dra igång igen och för mig väntar delvis nya utmaningar. Jag kommer att arbeta kvar på skolan där jag trivs så enormt bra, men med delvis förändrade uppdrag. Jag ska fortsätta att undervisa, vilket är det roligaste, men […]

Läs mer

UR-program om aktiv läsning

Tidigare i våras kom UR på besök för att prata om läsundervisning med äldre elever och vara med på en lektion i kursen Svenska 3. TV-programmet är nu klart och kan ses här: Aktiv läsning.   Hoppas att du tyckte det var givande att titta in i mitt klassrum en stund! Åsa Edenfeldt

Läs mer

Samarbete i retorik och affärsjuridik

Kursen Retorik, 100 poäng, lämpar sig ypperligt för samarbeten och roliga upplägg eftersom innehållet på elevernas framställning inte är så styrt i denna kurs. Jag har tidigare skrivit om några lektionsexempel från just denna kurs här på bloggen (Anställningsintervju ”på riktigt” och Retorikkonsult för en dag). I det här inlägget tänkte jag berätta om ett lyckat samarbete som […]

Läs mer

Lite tyst på bloggen – men bara för tillfället!

Hej! Så här få inlägg har jag aldrig skrivit här på bloggen. Det beror inte bara på att det är nationella provet-tider och att jag och min familj har haft fullt upp med flytt och husrenovering, utan också på att jag tillsammans med mina redaktörer slutredigerar boken som snart kommer ut! Dessutom har april månad […]

Läs mer

Digital kompetens i styrdokumenten

Som flera av er säkert känner till har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att se över innehållet i gymnasieskolans styrdokument (läroplaner, kursplaner och ämnesplaner) som ett led i att stärka elevers digitala kompetens och öka likvärdigheten och måluppfyllelsen. Läs gärna mer om uppdraget här. Jag har blivit inbjuden till att sitta med i en ämnesreferensgrupp […]

Läs mer

Gästinlägg: Språkutvecklande arbete i tyska

Hej alla! Nu är det dags för ett nytt gästinlägg inom ramen för hur vi arbetar språkutvecklande på Täby Enskilda Gymnasium. Den här gången är det Martina Åhman, lärare i tyska, svenska som andraspråk, gymnasiearbetet och pedagogiskt ledarskap, som berättar om hur hon använder cirkelmodellen i tyskundervisningen! Från skrift till tal och från tal till […]

Läs mer

Intertextualitet, spotify-listor och läsupplevelser

Läsupplevelser Ett syfte med svenskundervisningen på gymnasiet är följande: ”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för […]

Läs mer

Föreläsning på Engelska skolan IEST i Täby

Idag var det dags för en extern föreläsning – en väldigt trevlig sådan i samma skolkommun. Jag var inbjuden till Engelska skolan, IEST, i Täby för att föreläsa om lässtrategier och aktiv läsundervisning. Skolan har inlett ett arbete med att utveckla läsundervisningen och deltar i läslyftet men ville ha mer inspiration kring hur arbetet kan […]

Läs mer

Om att prova ”sitting drama” och mer Astrid Roe

Varför ”sitting drama” i kursen Svenska 3? Som jag har berättat om i tidigare inlägg arbetar jag med romanen Kallocain i min klass Ek3b. Läsningen ska mynna ut i att de skriver en kortare vetenskaplig text där de jämför romanen med Brave New World, som de har läst utdrag ur i engelska, och med en […]

Läs mer

Strategier för analys i psykologiämnet

En av utmaningarna i psykologikurserna är enligt mig att både hinna med kursens innehåll och samtidigt ge eleven chans att utvecklas och arbeta med processen, och inte enbart få enstaka tillfällen till att visa sina kunskaper. Någon som känner likadant? Jag har precis dragit igång Psykologi 2a och inleder denna kurs med utvecklingspsykologi, ett område […]

Läs mer

Det första inlägget!

Hej! Jag heter Åsa Edenfeldt och är gymnasielärare i ämnena svenska, engelska och psykologi. Jag arbetar som förstelärare på en gymnasieskola i norra Stockholm och undervisar just nu i kurserna Svenska 2, Svenska 3, Retorik och Psykologi 2a. Jag har varit verksam i gymnasieskolan i snart femton år och det är framförallt de senaste åren […]

Läs mer