Svensklärare 2017

Den 19-20 januari är det dags för konferensen Svensklärare 2017 som organiseras av Kompetensteamet. Så här beskrivs konferensen på deras hemsida:

Under två lärorika dagar samlar vi några av landets mest kunniga talare inom svenskläraryrket för att utveckla kunskaperna inom högaktuella frågor som genomsyrar svensklärarens vardag. Läsförståelse, skrivförmåga, informationssökning och källkritik, bedömning och betygsättning är några av de ämnen inom vilka vi problematiserar och benar ut vanligt förekommande frågeställningar. Hur hjälper vi eleverna att kritiskt granska information från nätet? Hur kan vi bättre hjälpa de elever som har det svårt med läsning och skrivande? Hur kan vi på ett likvärdigt och rättvisande sätt bedöma och betygsätta elevernas insatser och prestationer? Hur kan vi undervisa formativt utan att bedömningshögarna växer och blir orimliga? Under konferensen tar du del av konkreta verktyg och praktiska tips för att utveckla, förbättra och nyansera din svenskundervisning och bedömning. Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar som svensklärare i åk 6–9 och på gymnasiet.

Ur programmet:

  • Hur väcker du elevernas intresse för skönlitteratur och skapar förutsättningar för framgångsrik läsutveckling?
  • Hur kan du undervisa formativt utan att bedömningshögarna växer och blir orimligt höga?
  • Likvärdig bedömning i praktiken – hur går du tillväga?
  • Hur kan du nyansera undervisningen för att utveckla elevernas skrivförmåga?
  • Så kan du arbeta med informationssökning och källkritik på lektionerna
  • Fördjupa dina kunskaper för att bättre hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter

Jag föreläser om formativ svenskundervisning i praktiken på fredag förmiddag, 20/1. Läs gärna mer och boka här.