Svenska 2

På den här sidan samlar jag allt som rör kursen Svenska 2:

Läsa

”Lässtrategier i kursen Svenska 2”

”Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier”

”Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning”

Skriva/språkövningar

”Skrivundervisning i kursen Svenska 2 – tankar och konkreta exempel”

”Textbearbetning och kamratrespons i Svenska 2”

”Mot ett akademiskt skrivande – gemensamma språkövningar i kursen Svenska 2”

”Om att få alla med på tåget och att komma igång med att skriva debattartikel”

”Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå”

”Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar”

”Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel”

Retorik och litteratur

”En författares försvar – Om arbetet med skönlitteraturen och samhället i Svenska 2”

Åsa Edenfeldt