Nätverksträffar

NOS – Nätverksträffar i norrort

Sedan många år har skolor i norrort samverkat i det så kallade NOS-samarbetet. Vi har träffats i ämnesgrupper två gånger per termin och haft likvärdig bedömning som ett viktigt fokusområde. I mitt fall har ämnesledare och/eller förstelärare träffats på Danderyds gymnasium, men de flesta grupper har bytt skola efter ett eller ett par år. Utifrån det övergripande temat med likvärdig bedömning har varje ämnesgrupp lagt upp planering och mötesinnehåll på egen hand och efter behov. I min grupp har vi bland annat skapat uppgifter tillsammans, diskuterat och provat varandras uppgifter samt sambedömt både muntliga och skriftliga elevuppgifter. Vi har bland annat tagit med oss anonyma elevuppsatser och läst och bedömt tillsammans.

Utöver detta har vi diskuterat innehållet i kunskapskraven för att säkerställa att vi tolkar dessa på ett liknande sätt. För att nämna ett exempel har vi bland annat diskuterat följande, som står i kunskapskraven för Svenska 2 (E-nivå): Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Här har vi diskuterat vilka centrala litteraturvetenskapliga begrepp som avses, det vill säga vilka begrepp som eleven förväntas behärska.

Det finns många fördelar med att systematiskt träffas över skolgränserna för att sambedöma och diskutera kurserna utifrån ett ämnesperspektiv. Det absolut viktigaste har varit den likvärdiga bedömningen, men jag tycker också att våra möten har lett till en samsyn kring vissa aspekter av ämnet, som exempelvis begreppen som nämndes ovan.

Svårigheter med nätverksträffarna har framförallt varit det rent schematekniska. Även om skolorna bestämmer och avsätter dagar långt i förväg händer det att lärare inte kan komma loss från sina lektioner. Jag minns inte riktigt när NOS-samarbetet inleddes men det var långt innan många kom igång med andra typer av samarbeten i sociala medier som twitter och facebook. Jag anser därför att NOS-samarbetet under många år har fyllt en väldigt viktig funktion för gymnasieskolorna i norra Stockholm, men det är samtidigt viktigt att utvärdera olika former av kollegialt lärande och i en tid där flera lärare samarbetar online med externa kontakter över hela Sverige behöver schemabrytande eftermiddagar med skolorna i närområdet inte nödvändigtvis vara den bästa typen av samarbete.

Personligen har jag via NOS-samarbetet träffat två lärare som jag samarbetar med lite mer djupgående, vilket är givande. Utanför avsatt mötestid ges mer tid för fördjuping och kvalitetssäkring. Jag och en annan lärare i retorik har exempelvis auskulterat hos varandra, diskuterat bedömning, planerat uppgifter tillsammans och hjälpts åt att utforma gemensamma dokument för självskattning av publikkontakt.

Åsa Edenfeldt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s