Försteläraruppdraget

Under åren 2013-2016 var arbetade jag som förstelärare på Täby Enskilda Gymnasium. Idag arbetar jag som programchef på samma skola. Nedan har jag skrivit om vad försteläraruppdraget innebar för mig.

Förstelärare på Täby Enskilda

Jag fick min tjänst som förstelärare 2013 och i mitt uppdrag ingår att leda det språkutvecklande arbetet, både i svenskgruppen och med övriga lärare. Jag är också ansvarig för att utveckla arbetet med läsning, lässtrategier och läsförståelse i svenskgruppen och på Täby Enskilda Gymnasium. Första läsåret var vi två förstelärare och i år är vi sex stycken, som arbetar mot gemensamma mål men med lite olika ansvarsområden. Vi har ett gemensamt ansvar att leda utvecklingsarbetet kring formativ bedömning och kollegialt lärande utifrån ett helhetsperspektiv, och detta sker både på studiedagar och löpande under terminen i våra ”programråd”. Dessutom har vi ett tydligt ansvar att leda samtal om likvärdig bedömning och betygssättning.

Pedagogiska utvecklingsmöten

Alla förstelärare och programchefer har under hösten, tillsammans med rektor och biträdande rektor, gått en utbildning med Helena Wallberg, och i samband med detta haft pedagogiska utvecklingsmöten. På dessa möten utgår vi ifrån den senaste forskningen, och diskuterar den med koppling till vår egen undervisning och situationen och behoven på Täby Enskilda Gymnasium. Innehållet på dessa pedagogiska utvecklingsmöten har bland annat kretsat kring:

 • Betyg och bedömning.
 • Formellt och informellt bedömningsunderlag.
 • Från förmedling till förståelse och formativ bedömning i praktiken.
 • Carol Dwecks forskning om fixed och growth mindset.
 • Målen i ämnesplanen.
 • Lektionen som den viktigaste resursen.
 • Vad är arbetsro och hur skapar vi förutsättningar för arbetsro?
 • Betygsmodellen.
 • Återkopplingen som verktyg för utveckling och formativ bedömning.
 • 21st century skills.

Utbildningar

Ovanstående utbildning är gemensam för alla förstelärare, men utöver den har jag själv deltagit i föreläsningsutbildningar med bland annat Barbro Westlund och Christian Lundahl. Den mest omfattande utbildningen som jag har gått är Fokus Förstelärare, som gick i Stockholm under hösten 2014. Förutom att denna utbildning var ett gyllene tillfälle för att knyta nya externa kontakter, var också innehållet mycket gediget. Under två hela intensiva dagar blev förstelärare och skolledare utbildade inom:

 • Öppet klassrum, skuggning och kollegialt lärande.
 • Förstelärarens roll i framtidens skola.
 • Framgångsrika metoder för att tydliggöra, stärka och sprida goda exempel och arbetssätt.
 • Effektivare lärprocesser bland lärare.
 • Coachning och kollegialt lärande.
 • Försteläraren som utvecklingsledare – strategier för gemensamt utvecklingsarbete som utgår från skolans gemensamma behov.

Utbildare och föreläsare under dagen var förstelärare och skolledare, samt Peter Östlund från Skolverket, Anne-Marie Körling, Hans-Åke Scherp från Karlstads universitet och Simon Hjort från Linköpings universitet. Mycket givande! Under den här utbildningen deltog jag också i ett halvdagsseminarie med Skolcoacherna, där förstelärarna blev utbildade i kollegial coachning. Vi fick coachande verktyg för kollegialt lärande och strategier för att stödja kollegor i att utvecklas i sitt pedagogiska arbete.

Externa kontakter för ökat lärande för lärare

Även innan förstelärartjänsten har skolledare i norra Stockholm prioriterat samverkan mellan lärare och därför har jag sedan många år deltagit det så kallade NOS (norrortssamarbetet) där lärare från flera olika gymnasieskolor träffas i ämnesgrupper två gånger per termin för att diskutera bland annat likvärdig bedömning. I samband med detta har jag hittat fantastiska lärare som jag även samarbetar med och auskulterar med utanför NOS-möten. Det närmsta samarbetet sker så klart med kollegorna på min skola, men i rollen som ämnesledare och förstelärare har behovet av externa kontakter ökat. Tack vare “det utvidgade kollegiet” byter jag tankar och erfarenheter med flera skickliga lärare, på twitter, i facebookgrupper och i bloggar. Jag skriver mer om de lärare och skolutvecklare som har inspirerat mig mest i det första inlägget.

I min tjänst ägnar jag mycket tid till läsning. Toura Hägnesten introducerar spännande och relevant forskning och en hel del av den forskning jag tar del av har presenterats av just henne. Pauline Gibbons, Dylan Wiliams, John Hattie, Catharina Tjernberg, Barbro Westlund, Carol Dweck, Maaike Hajer och Astrid Roe tillhör några av de jag har läst och grundat mycket av mitt arbete på. Förutom detta läser vi Formativ bedömning i praktiken tillsammans på skolan, och Hanna Stehagens Språk i alla ämnen har varit min egna bibel det senaste året.

Rollen som lärspridare

I vilka sammanhang fungerar jag som lärspridare på min skola? Sedan en längre tid är jag ämnesledare för svenskgruppen, som numera består av nio svensklärare. Trots att vi nu är nio svensklärare på 700 elever är målet att planera det mesta tillsammans och arbeta utifrån liknande strategier. Därför handlar våra möten minst lika mycket om hur vi ska genomföra något, och hur vi ska arbeta med strategier för effektivt lärande i svenskämnet, som vad undervisningen ska handla om rent innehållsmässigt.

Utöver detta är jag lärspridare i mitt programråd, där jag och en annan förstelärare leder lärarnas fortbildning kring formativ bedömning ur olika infallsvinklar. Här ingår det att planera och genomföra både föreläsningar och mer interaktiva upplägg där vi alla arbetar tillsammans. Under studiedagar har jag också fått chans att under halvdagar och heldagar föreläsa och utbilda alla skolans lärare inom arbetet med lässtrategier och språkutvecklande undervisning. Så roligt!

Läs gärna mer om detta under fliken ”Kollegialt lärande”.

Åsa Edenfeldt

5 reaktioner till “Försteläraruppdraget

  1. Hej Annika. De första två åren har jag inte haft någon nedsättning för försteläraruppdraget, men detta kommer eventuellt att ändras inför nästa läsår. Åsa

  1. Hej Caroline! Jag vet faktiskt inte hur det ser ut på nivån F-6. NOS är ett nätverk för gymnasielärare i norrort, som kom till långt innan förstelärarreformen. Dock har det fallit sig naturligt att förstelärarna har representerat ämnesgrupper i dessa sammanhang de senaste åren, men inte alltid. Jag skulle dock gärna se nya tag kring ett mer fokuserat samarbete för förstelärare i Täby inom olika ämnen, men kanske även med en röd tråd från grundskola till gymnasieskola. Känner tyvärr inte till något sådant! Jag kanske får dra igång det själv 🙂
   Hälsningar Åsa

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s