Fortbildning i ämnesgrupper

Jag är ämnesledare i svenskgruppen (förstelärare i svenska med fokus på lässtrategier och språkutvecklande undervisning) och vi är totalt nio lärare i min ämnesgrupp (åtta lärare i svenska och en i svenska som andraspråk). Som ämnesledare ansvarar jag för svenskämnets utveckling och kvalitetsarbete. Detta innebär bland annat jag ska verka för att vi i ämnesgruppen ökar kvaliteten på undervisningen för den enskilda eleven, utvecklar ämnet och att jag ska hålla institutionens medlemmar uppdaterade med aktuell pedagogisk forskning. Vi ska fortbilda oss såväl pedagogiskt som ämnesrelaterat.

Eftersom vi är en ganska liten ämnesgrupp är det möjligt för oss att arbeta tillsammans en hel del. Detta har också varit något som jag som ämnesledare har prioriterat eftersom det är en del i den likvärdiga bedömningen och samsynen. Mycket planeras och utvärderas tillsammans och vi delar det mesta med varandra i google drive. Fortbildningen har sett lite olika ut från år till år, men både förra året och i år har vi riktat in oss på arbetet med lässtrategier och språkutvecklande undervisning. I år gjorde vi följande:

Din fortbildningsuppgift som svensklärare är att planera och genomföra en övning, ett moment eller en lektion som syftar till att vara språkutvecklande, eller stärka elevers lässtrategier. Presentera detta för övriga kollegor i svenskgruppen i vecka 8 och dela ett dokument i vår gemensamma ämneslogg.

Vi har gemensamma dokument att utgå ifrån, bland annat det här:

Lässtrategier på Täby Enskilda gymnasium

Eftersom jag under de senaste tre terminerna har fortbildat skolans alla lärare inom dessa områden, har vi kommit ganska långt i svenskgruppen också. Alla lärare ska arbeta språkutvecklande, och i svenskämnet har vi en särskilt viktig roll att medvetandegöra och stärka strategier för läsning och lärande. Därför är det viktigt att tid viks för diskussioner kring detta, och konkreta övningar där vi delger och presenterar goda exempel från vår undervisning är ett fortbildande upplägg som fungerar utmärkt.

Just den här fortbildningsuppgiften var tänkt som en chans att utvecklas ännu mer, men också som en chans att få syn på hur vi kan göra på olika sätt, och hur det språkutvecklande arbetet och arbetet med lässtrategier kan finnas med både i stora och små delar av undervisningen. Eftersom vi vikt mycket tid till detta med hela lärarkåren på studiedagar, blev detta en ämnesspecifik fördjupning med koppling till det vi gjort med alla lärare. Vid redovisningstillfället gick vi laget runt och varje lärare fick presentera vad han eller hon hade arbetat med. Vi delar också uppläggen med varandra i google drive, och länkar till dessa i vår gemensamma ämneslogg.

Jag anser att detta är en effektiv fortbildningsform där alla i en viss ämnesgrupp aktiveras och engageras. Eftersom uppdraget knyter an till mitt försteläraruppdrag och vad vi arbetar med på skolan i stort, sker utveckling och förändring verkligen på enskild lärarnivå. Jag tycker också om upplägget där alla delar med sig och visar upp, både goda och mindre lyckade exempel, eftersom det bidrar till en gemenskap och samsyn i ämnesgruppen.

Skärmavbild 2016-06-19 kl. 14.04.23.png

 Åsa Edenfeldt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s