Teach Meets

Jag tror att det var i samband med min resa till BETT 2012 som jag kom i kontakt med begreppet Teach Meet första gången, och sedan dess har vi på vår skola ordnat sådana både internt på studiedagar och externt tillsammans med andra skolor i norrort. Den stora fördelen med dessa är att de är både organiserade och i viss utsträckning informella samtal/möten med andra lärare. Under 2012 handlade våra teach meets i stor utsträckning om övergången till 1-1, men sedan har innehållet i dessa förändrats i takt med att skolan har utvecklats och behoven har förändrats.

På studiedagarna under läsåret 2014/2015 har förstelärarna genomfört teach meets som övriga lärare har fått besöka. Eftersom förstelärararna arbetar gemensamt med formativ bedömning ur ett helhetsperspektiv, har detta varit ramen för alla teach meets. Utifrån det övergripande temat har varje förstelärare hittat sin inriktning/sitt fördjupningsområde och de teach meets som hölls i år handlade exempelvis om följande:

  • Hur kan vi använda roll call (handledartiden) formativt? Om fixed & growth mindset i relation till vilken typ av återkoppling vi ger eleverna och vilken återkoppling de ger sig själva.
  • Hur kan vi använda digitala lärloggar i google drive för att öka och synliggöra lärandet?

Det som har varit positivt med teach meets är att man via en sådan får goda exempel och konkreta metoder från andra lärares klassrum, samt att det blir en chans för en viss lärare att beskriva arbetet med ett visst område eller ett specifikt verktyg, samtidigt som det ges utrymme för diskussioner. Det är ju naturligtvis inte bara förstelärarna som kan hålla teach meets utan alla som vill dela med sig skulle kunna göra det. När förstelärarna har ordnat dessa på vår skola har vi tagit avstamp i vår gemensamma utbildning som vi har gått med ledningen på skolan (läs under fliken ”försteläraruppdraget” om du är nyfiken på detta).

När kollegiet utvärderade våra senaste teach meets nämnde flera att de fick känslan av att alla teach meets hängde ihop, vilket också var vår tanke. En fördel kan alltså vara att välja ett speciellt tema eller fokusormåde, för att undvika alltför stor spretighet i lärandet. Min erfarenhet är alltså att teach meets brukar vara mycket uppskattade, eftersom man på ganska kort tid kan få inblick i många olika lärares pedagogiska tankar. Som skolledning kan det vara smart att inventera behov och önskemål i lärargruppen i förväg, och anpassa teach meet-utbudet efter detta.

Åsa Edenfeldt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s