Svenska 3

På den här sidan samlar jag blogginlägg som rör kursen Svenska 3:

Litteratur

”Om läsundervisning på gymnasiet och om att introducera en roman”

”Om att prova sitting drama och mer Astrid Roe”

”Intertextualitet, spotifylistor och läsupplevelser”

Retorik

”Att lära att lära – Om Doktor Glas, ett försvarstal och retorisk kompetens”

”Strategier för att arbeta med källor på ett strukturerat och gemensamt sätt”

”Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3”

Lässtrategier

”En guide till textläsningen i Svenska 3”

”Aktiv närläsning av text i Svenska 3 – ett lektionsexempel”

Skriftlig framställning

”Vi förbereder oss för att skriva PM i Svenska 3”

”Att träna aspekter av vetenskapligt skrivande i Svenska 3”

”Att lyckas med undervisningen i vetenskapligt skrivande – mina bästa tips”

”Gemensamma språkövningar leder vägen till vetenskaplig stil”

Språkhistoria

”Tvärgruppsredovisningar är grejen”