System för formativa arbetssätt i Google Drive

1-1 och framförallt Google Drive är bland det bästa som har hänt mig i mitt yrke under mina år som lärare! 🙂 Jag får ofta frågan hur jag organsierar mitt arbete i Google Drive tillsammans med eleverna och på vilket sätt Google Drive lämpar sig bra för ett formativt förhållningssätt. Även om uppläggen hela tiden finslipas och förändras tycker jag mig ha hittat ett bra system som eleverna verkligen uppskattar, och som inte innebär merarbete för mig som lärare.

Lektionsanteckningar.

Till varje kurs jag undervisar i skapar jag, förutom en översiktlig terminsplanering, ett kursdokument som jag döper till “Lektionsanteckningar”. Detta dokument är levande och kursspecifikt och ersätter andra planeringsdokument som jag tidigare skapade i word/pages eller i form av anteckningar på papper. Lektionsanteckningarna delar jag med eleverna i början av kursen och de har behörighet att visa och kommentera detta dokument. Jag är ägare till dokumentet och uppdaterar det före, under och efter lektionen.

Detta betyder att eleverna några dagar i förväg kan se vad som kommer att hända på lektionen. Jag lägger ut länkar till klipp vi ska titta på, texter vi ska läsa och uppgifter vi ska göra. Detta kräver inte mer arbete än förut, utan skillnaden är att eleverna får tillgång till min planering. Framförallt gör detta att eleverna får en helhetsbild över kursens gång. De elever som är sjuka kan på ett smidigt sätt se vad de har missat (och förhoppningsvis ta igen detta!) och eleverna kan inom ramen för samma dokument på ett tydligt sätt se vad vi gjorde på lektionen för två veckor eller till och med två månader sedan.  För många sänker det dessutom affektnivån rejält att i förväg kunna få information om vad vi ska göra på lektionen. Det blir också ett smidigt ställe att samla övrig information som rör kursen, som till exempel läxor och foton av våra anteckningar på tavlan. Så här ser förstasidan ut:

Skärmavbild 2016-06-21 kl. 19.03.42

Så här ser det ut längre ner i dokumentet (alltid senaste lektionen överst):

Skärmavbild 2016-06-21 kl. 19.05.55

Portfölj

På första lektionen i en viss kurs skapar varje elev, utifrån en mall som jag har gjort, ett dokument i GD som döps till exempelvis “PSY2A Kalle Karlsson S2a”. Eleven delar dokumentet med mig och gör mig redigeringsbehörig. I detta dokument ska eleven samla allt sitt material som har med kursen att göra. För att det inte ska bli rörigt är organisationen viktig och längst upp i malldokumentet har jag tydliggjort att datum ska användas som huvudrubrik och att den äldsta informationen ska ligga längst ner i dokumentet, och den nyaste överst.

I sina personliga portföljer samlar eleverna sina anteckningar från mina eller andras genomgångar inom kursen, stora och små uppgifter eller övningar som de gör under kursens gång, foton på tavelanteckningar, länkar till inspelningar av gruppdiskussioner, egna reflektioner, exit tickets och så vidare. Jag kan också kommentera och ge respons på uppgifter direkt i detta dokument. Portföljen blir en samlad bank för elevens lärande och det är här vi kommunicerar med varandra.  Detta dokument är alltså ständigt levande och växer fram under kursens gång. Både jag och eleven har allt samlat på samma ställe, så smidigt!

Portföljen ger mig tillgång till en mängd information om elevens lärande. Bland annat så finns här ju så mycket informellt bedömningsunderlag man kan önska sig, och jag har inte bara det underlag som ett prov visar, att tillgå. Dessutom synliggörs elevernas eget lärande och utveckling på ett annat sätt en förut. Här kan eleverna reflektera över vad de har lärt sig, vad nästa steg blir och vad de önskar och behöver framöver av undervisningen. Jag är tydlig mot eleverna att jag inte kommenterar och “rättar” allt som finns i deras portföljer, för då skulle arbetsbördan bli orimlig. Men den innehåller värdefull information och underlag att diskutera vid enskilda samtal eller ha med i beräkningen vid olika avstämningspunkter.

Portföljmall.

Utvecklingsmatris

I portföljen sker en stor del av kommunikationen mellan mig och eleverna. Här kan jag kommentera deras anteckningar och reflektioner, samt ge individuell respons kopplad till kunskapskraven i samband med betygsgrundande uppgifter. Men varje elev har också en enskild utvecklingsmatris, och i detta dokument anger jag vilka betygsnivåer elever når på en viss betygsgrundande uppgift. Även utvecklingsmartrisen skapar eleverna själva utifrån en mall som jag har gjort i början av kursen. Skillnaden är att de gör mig till ägare och sig själva behöriga att visa och kommentera. I samband med betygsgrundande uppgifter fyller jag i matrisen och visar vilken betygsnivå eleven uppnår på olika delar i uppgiften. Syftet med matrisen måste vara tydligt för eleverna och det är viktigt att hela tiden lyfta fram de formativa aspekterna av bedömningen.

Det första året med 1-1 och Google Drive var till viss del krävande, eftersom det tar ett tag att hitta system som fungerar. Trots detta har fördelarna hela tiden övervägt och idag är det nästan svårt att föreställa sig att inte ha ”tillgång” till elevernas material på detta sätt. GD innebär ju att jag får en helt annan inblick i elevernas arbete under processens gång (och de i mitt planeringsarbete också för den delen!). Detta har nog varit det ”läskigaste” för vissa elever, att visa upp arbeten innan de är helt klara med sin ”slutprodukt”. Men detta har ju faktiskt inte enbart med 1-1 och GD att göra utan också med det formativa arbetet där delaktighet elever och lärare emellan under processens gång är både nödvändigt och självklart.

Åsa

Publicerat av

Jag är gymnasielärare i svenska och psykologi i norra Stockholm och författare till boken Läskompetens - lässtrategier för gymnasiets svenskkurser. Här på bloggen skriver jag om språkutvecklande arbetssätt, läsundervisning med äldre elever, digitalt läsande och skrivande samt naturligtvis undervisningen i mina ämnen. Välkommen hit!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s